Bộ máy tổ chức

Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp huyện - xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2022
( 16/01/2017 )
Chiều ngày 12/10/2017, Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp huyện - xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2022