Công tác xây dựng đảng

Đại hội Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà nhiệm kỳ 2017 - 2022
( 16/01/2017 )
Ngày 20/6/2017 vừa qua, Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là Công đoàn cơ sở đầu tiên tổ chức Đại hội và đây cũng là Đại hội điểm để các Công đoàn cơ sở bạn học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội.
TÍNH THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
( 16/01/2017 )
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng,
Phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ huyện Mường Chà
( 23/01/2019 )
Những năm qua công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện nói chung, trong các trường học nói riêng của huyện Mường Chà luôn được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả. Nhờ vậy mà công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng trong các nhà trường đã được nâng cao
Đảng bộ Mường Chà nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở
( 24/01/2019 )
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17- CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”
Đảng bộ huyện mường chà 65 năm xây dựng và trưởng thành
( 23/01/2019 )
Mường Chà trước đây là Châu Lai, trong thời kỳ cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước tình hình mới của cách mạng, Ban cán sự Đảng tỉnh Lai Châu quyết định tách ban cán sự Đảng liên huyện Tuần - Lai thành Ban cán sự Đảng huyện Tuần Giáo và Ban chi ủy huyện Mường Lay
MƯỜNG CHÀ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA III NĂM 2019
( 24/06/2019 )
Sáng ngày 24/6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường Chà đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2019.