QĐ công bố công khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN Quý I năm 2019 của UBND huyện Mường Chà

QĐ công bố công khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN Quý I năm 2019 của UBND huyện Mường Chà


Tin liên quan
Kết luận thanh tra xã Nậm nèn 2015
KLTT phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện năm 2015 và phòng Dân tộc huyện năm 2014 -2015
Kết luận thanh tra xã Huổi Lèng, Pa Ham năm 2013-2015
Kết luận thanh tra trách nhiệm UBND thị trấn 2016
<<1 2 3